<<< åter startsida


WEBB/VIDEO
från Korskyrkan

Korskyrkans YouTube sida
2021-09-12 Rickard Tjernlund. "Vårpromenad med Guds tilltal för en växande församling!"
2021-09-05 Gudstjänst (något förkortad)
"Mod, var inte rädda, våga göra!"
Predikan av Jonatan Mathai sång Jonatan o Betty

Hej!
På vår YouTube-sida finner
du webbpredikningar och webbgudstjänster som vi sänt,
och där kommer vi också att lägga
kommande sändningar. Så kolla där.
<<< Se länk till sida!
Predikningar av
Tomas Dahnson
Pastor/Föreståndare

2021-10-10 Gudstjänst med predikan av Tomas. Jesus Israels frälsare och en kvinna med megatro
2021-09-26 Vad gör oss smutsiga i Guds ögon?
2021-09-19 Människors regler och Guds Ord
2021-08-29 Jesus räddar alla som vill tro på honom.
2020-09-13 Man får klaga på Gud

2020-05-31 Människosonen större än Templet
2020-04-05 Kom till mej alla..så skall jag ge er vila
2020-04-05 Tolkat ovan till Persiska av Chervin
2020-03-29 Nu finns tid för omvändelse
2020-03-15 Gör vad Gud vill utan fruktan
2020-02-23 Vad gick ni ut för att se?
2019-12-15 Jesus kom för att ge liv, inte fred
2019-12-08 Vad gör jag och vad gör du med Jesus
2019-11-24 Frukta inte
2019-10-27 Andliga tingen. Vad, varför och hur?
2019-10-06 Att följa Jesus kostar..
2019-09-22 Som får bland vargar
2019-08-25 Vem är värdig att ta emot
2019-06-16 Jesus kallar
2019-03-10 Fest eller fasta
2019-01-13 Lärjungaskap/storm

2018-07-01 Trånga porten
2018-03-18 Bekymmer
2018-02-18 Kan bara tjäna en Herre
2018-02-04 Ögat som kroppens ljus
2018-01-21 Bästa pensionssparandet
2018-01-07 När ni fastar
2017-12-03 Förlåtelse
2017-11-26 Frestelser och prövningar
2017-11-12 Och förlåt oss..såsom också vi..
2017-10-22 Ge oss idag vårt bröd för dagen
2017-10-08 Ske din vilja
2017-09-17 Komme ditt rike!
2017-07-23 Bön
2017-06-04 Inställning till de vi har
2017-05-07 Älska din nästa
2017-04-17 Möte med den uppståndne
2017-04-02 Kärlek och inte vedergällning
2017-03-12 Om att inte svära eder

2017-02-26 Guds syn på skilsmässa
2017-02-12 Äktenskap,sex och samlevnad
2017-01-29 Guds ord om rätt och fel
2017-01-15 Jesus och lagen
2016-12-04 Jordens salt o ljus
2016-11-20 Salig när förföljd. Hur bli lycklig
2016-11-06 Saliga de som skapar frid
2016-10-23 Saliga de renhjärtade
2016-10-09 Saliga de barmhärtiga
2016-09-25 Saliga.. skall bli mättade
2016-09-11 Salighet och glädje
2016-08-28 Saliga är de som sörjer
2016-07-03 Saliga de som är fattiga i anden
2016-06-19 Himmelriket är nära
2016-05-08 Bibelns profetior om JesusPredikningar av
Ivan Lundberg
Pastor
2021-08-01 Förklarad rättfärdig genom Kristus
2020-10-18 Bön och bönesvar (inspelningsstörning)
2020-10-18 Sång "Fader vår" Ingegerd o Ivan Dragspel Erling Stenmark
2020-07-05 Jesu familj
2019-11-10 Förutbestämda till ett arv i himlen
2019-09-08 Synd och värld farväl för evigt..
2019-03-03 Ett rike som skall bestå
och Jesus som kommer snart!
2018-07-08 Såningsmannen
2018-04-01 Påskdagen Jesus lever!
2018-01-28 Guds gränslösa kärlek och helighet
2018-08-20 Fast rotad och beslutsam
2017-04-09 Vägen till korset
2017-01-22 Vårt beroende av Anden
2016-10-16 En undrens Gud
2016-07-17 Kärlek utan gräns Predikningar av
 Ingegerd Johansson
2021-06-13 Joh.1:35- "Se Guds Lamm"
2019-09-29 Elia och änkan i Sarefat
2019-01-06 Jag vet väl vilka tankar jag har
2018-01-14 David smörjs till konung

2021-08-15 Skatta er bara lyckliga
2021-06-27 Predikan av Shervin Kazemi
och sång och musik av Hugo Lövang

Predikningar av Bibellärare Tsehaye Mesghenna
2020-06-28 Tsehayes avskedsvittnesbörd
2020-05-17 Effektiv bön
2019-09-15 Bön inte fysiskt utan andligt
2017-12-10 Jul och Guds plan
2017-10-15 Att inte begränsa Gud
2017-07-09 Vilken kunskap har vi om Jesus
2017-03-05 Den Helige Ande Del 2.
2017-02-19 Den Helige Ande

2016-12-11 Ordet "tid"
2016-08-21 Guds makt i den som tror

2016-05-01 Vad är tro?
Predikan av Richard Buzima
2017-10-29 Varför tillåter Gud lidande?


Predikan av Natalie Seleborn
2019-08-11 Jesus förstår dej
2019-05-26 "Du är mycket mer värd än vad du tror"


Predikan av Christine Ndayitwayeko
2019-09-01 Genom hans sår är vi helade.Vittnesbörd

GÄSTTALARE:

Mauritz Danielsson,
Klöverträsk
.
2021-06-20 Var inte rädd!
2020-11-15 Löftena kan inte svika    
Predikan av Lena Tougoumova         
2020-03-22 Gud är en Gud som helar
Mats Carlsson, Boden.
Tidigare pastor i Älvsbyn
2020-02-16 Sång, predikan o vittnesbörd. Fredrik Marklund med team från Hortlax.
2019-05-12
Predikan av EFK:s direktor
Ingemar Forss
2 Kor. 4:1-18  Lyssna >>>

2017-09-10 ISRAELDAG
med Bengt Berggren
Jubelåret  >>>
Konsekvensanalys >>>
Christian B. Kanda
2017-05-27 Jesus Herrarnas Herre, Konungarnas konung!
2017-05-28 Jesus sa: Jag skall dra alla människor till mej..
Nadia Hakimi, Rosvik
2017-03-26 Församlingen,
nåden och förlåtelse...