<<< åter startsida


WEBB/VIDEO
från Korskyrkan

Korskyrkans YouTube sida
2022-10-16 Bill Nilsson. "Talet om korset!"
2022-07-24 Anders Lind "Uppdraget att dela med oss av evangeliet om Jesus Kristus till människor."

2022-07-10 Predikan av
Stig Strömbergsson. "Förlåtelseområde
och ..det finns en ånger som går undan"
2022-07-03 Morgan Phare. "Han som har börjat ett gott verk i er, skall också fullborda det....
2022-06-19 Britt Lindgren Blom "Hållbarhet"
2022-03-06 Jonatan o Betty Mathai
"Feg kyrka eller modig Jesusrörelse?"
2021-09-12 Rickard Tjernlund. "Vårpromenad med Guds tilltal för en växande församling!"
2021-09-05 Gudstjänst (något förkortad)
"Mod, var inte rädda, våga göra!"
Predikan av Jonatan Mathai sång Jonatan o Betty

Hej!
På vår YouTube-sida finner
du webbpredikningar och webbgudstjänster som vi sänt,
och där kommer vi också att lägga
kommande sändningar. Så kolla där.
<<< Se länk till sida!


2023-03-19 
Pastor Per Alexanderson, Örebro
"Tillbedjan o kreativitet"
2022-05-22 Henrik Näslund, Luleå.
Vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?
2022-04-24 Gudstjänst.Predikan Urban Johansson
"Hela världen är i den ondes våld, men du och jag är kallade för just den här tiden"
Predikningar av
Tomas Dahnson
Pastor/Föreståndare

2023-09-10 Evangeliet Guds kraft för var och en som tror
2023-08-20 Jesus går till rätta med de judiska folkets ledare, om hyckleri och vikten av ånger. Inleds med några lovsångskörer
2023-07-30 Reaktioner när Jesus kommer till Jerusalem och templet
2023-07-16 Varför och hur?
2023-04-30 Så finns nu ingen fördömelse...
2023-04-16 När Jesus kom till templet, 3 saker
2023-04-02 Kungen kommer!
2023-03-05 Vad ger oss kraft att fortsätta
2023-02-26 De två blindas rop och tro på Jesus
2023-01-29 Jesus gick frivilligt
2023-01-15 Vingårdsarbetarna och lönen
2023-01-01 Det värdefullaste att vinna
2022-12-11 Äventyret med Jesus
2022-11-27 Glädjen i Jesus
2022-11-13 Kallade att vara som små barn
2022-10-23 "Äktenskapet"
2022-10-09 Hur många gånger skall jag förlåta
2022-09-18 Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen
2022-08-21 Vad skall vi göra när vi ser ett syskon i Herren synda?
2022-05-29 Vi behöver omvända oss och bli som
barn.
2022-05-15 Vem är störst i Guds rike?
2022-05-01 Hade Jesus Guds son deklarerat..?
2022-04-17 Jesu uppdrag på jorden o Guds plan
2022-04-03 Vad är problemet i världen
2022-03-20 Jesus ses i härlighet
2022-02-27 Att följa Jesus och vad det innebär..
2022-02-13 Guds och människors tankar
2022-01-30 Himmelrikets nycklar
2021-10-31 Gudstjänst med välkomnande av
Richard och Evelyn och deras familj. Tomas predikar över Jesu medkänsla.
2021-10-10 Gudstjänst med predikan av Tomas. Jesus Israels frälsare och en kvinna med megatro
2021-09-26 Vad gör oss smutsiga i Guds ögon?
2021-09-19 Människors regler och Guds Ord
2021-08-29 Jesus räddar alla som vill tro på honom.
2020-09-13 Man får klaga på Gud

2020-05-31 Människosonen större än Templet
2020-04-05 Kom till mej alla..så skall jag ge er vila
2020-04-05 Tolkat ovan till Persiska av Chervin
2020-03-29 Nu finns tid för omvändelse
2020-03-15 Gör vad Gud vill utan fruktan
2020-02-23 Vad gick ni ut för att se?
2019-12-15 Jesus kom för att ge liv, inte fred
2019-12-08 Vad gör jag och vad gör du med Jesus
2019-11-24 Frukta inte
2019-10-27 Andliga tingen. Vad, varför och hur?
2019-10-06 Att följa Jesus kostar..
2019-09-22 Som får bland vargar
2019-08-25 Vem är värdig att ta emot
2019-06-16 Jesus kallar
2019-03-10 Fest eller fasta
2019-01-13 Lärjungaskap/storm

2018-07-01 Trånga porten
2018-03-18 Bekymmer
2018-02-18 Kan bara tjäna en Herre
2018-02-04 Ögat som kroppens ljus
2018-01-21 Bästa pensionssparandet
2018-01-07 När ni fastar
2017-12-03 Förlåtelse
2017-11-26 Frestelser och prövningar
2017-11-12 Och förlåt oss..såsom också vi..
2017-10-22 Ge oss idag vårt bröd för dagen
2017-10-08 Ske din vilja
2017-09-17 Komme ditt rike!
2017-07-23 Bön
2017-06-04 Inställning till de vi har
2017-05-07 Älska din nästa
2017-04-17 Möte med den uppståndne
2017-04-02 Kärlek och inte vedergällning
2017-03-12 Om att inte svära eder

2017-02-26 Guds syn på skilsmässa
2017-02-12 Äktenskap,sex och samlevnad
2017-01-29 Guds ord om rätt och fel
2017-01-15 Jesus och lagen
2016-12-04 Jordens salt o ljus
2016-11-20 Salig när förföljd. Hur bli lycklig
2016-11-06 Saliga de som skapar frid
2016-10-23 Saliga de renhjärtade
2016-10-09 Saliga de barmhärtiga
2016-09-25 Saliga.. skall bli mättade
2016-09-11 Salighet och glädje
2016-08-28 Saliga är de som sörjer
2016-07-03 Saliga de som är fattiga i anden
2016-06-19 Himmelriket är nära
2016-05-08 Bibelns profetior om JesusPredikningar av
Ivan Lundberg
Pastor
2023-08-06 Utvald / Förutbestämd
2023-04-09 "Påskens händelser" samt med sång av Ingegerd o Ivan
2022-07-31 Tro i ditt hjärta bekänn med din mun
2022-05-08 Det enda som bär när allting annat vacklar
2022-01-23 Världen går under utan församlingen
2021-11-07 Vårt himmelska hem.
Inleds med två körer av Richard
2021-08-01 Förklarad rättfärdig genom Kristus
2020-10-18 Bön och bönesvar (inspelningsstörning)
2020-10-18 Sång "Fader vår" Ingegerd o Ivan Dragspel Erling Stenmark
2020-07-05 Jesu familj
2019-11-10 Förutbestämda till ett arv i himlen
2019-09-08 Synd och värld farväl för evigt..
2019-03-03 Ett rike som skall bestå
och Jesus som kommer snart!
2018-07-08 Såningsmannen
2018-04-01 Påskdagen Jesus lever!
2018-01-28 Guds gränslösa kärlek och helighet
2018-08-20 Fast rotad och beslutsam
2017-04-09 Vägen till korset
2017-01-22 Vårt beroende av Anden
2016-10-16 En undrens Gud
2016-07-17 Kärlek utan gräns Predikningar av
 Ingegerd Johansson
2023-01-08 "Tala Herre din tjänare hör!"
2021-06-13 Joh.1:35- "Se Guds Lamm"
2019-09-29 Elia och änkan i Sarefat
2019-01-06 Jag vet väl vilka tankar jag har
2018-01-14 David smörjs till konung

2022-09-25 Tre viktiga ord från Gud
2021-08-15 Skatta er bara lyckliga
2021-06-27 Predikan av Shervin Kazemi
och sång och musik av Hugo Lövang

Predikningar av Bibellärare Tsehaye Mesghenna
2020-06-28 Tsehayes avskedsvittnesbörd
2020-05-17 Effektiv bön
2019-09-15 Bön inte fysiskt utan andligt
2017-12-10 Jul och Guds plan
2017-10-15 Att inte begränsa Gud
2017-07-09 Vilken kunskap har vi om Jesus
2017-03-05 Den Helige Ande Del 2.
2017-02-19 Den Helige Ande

2016-12-11 Ordet "tid"
2016-08-21 Guds makt i den som tror

2016-05-01 Vad är tro?

Predikningar av Richard Buzima
2023-07-23 Våra dagar är i Guds händer
2023-05-21 Guds nåd har uppenbarats
2023-04-23 Glädjen som en Andens frukt
2022-11-20 Tålamod
2022-10-30 Gåvan Jesus, fylld av nåd och sanning.
2022-09-11 Hur kan vi få ordning på våra inre konflikter
2022-07-17 Richard Buzima. "Vad händer om vi ställer vår oro i relation till Gud?" 2017-10-29 Varför tillåter Gud lidande?

Predikan av Natalie Seleborn
2019-08-11 Jesus förstår dej
2019-05-26 "Du är mycket mer värd än vad du tror"


Predikan av Christine Ndayitwayeko
2019-09-01 Genom hans sår är vi helade.Vittnesbörd

GÄSTTALARE:

   Rickard Grenehed, Gammelstad
2022-02-20 En längtan att komma nära "Ordet"

Mauritz Danielsson,
 Klöverträsk.
2023-09-17 Jag skall aldrig överlämna dej...
2023-02-19 "Segerpilen"
2022-08-14 "Låt inte era hjärtan oroas"
2022-06-12 "Det är tid att söka Gud"
2022-02-06 Det finns kraft i Namnet Jesus
2021-06-20 Var inte rädd!
2020-11-15 Löftena kan inte svika    
Predikan av Lena Tougoumova         

Mats Carlsson, Boden.
Tidigare pastor i Älvsbyn
2023-06-18 Guds kärlek
2023-02-05 Överlåt ditt hjärta till Gud
2022-11-06 Gud vill tala till dej
2021-11-21 Jesus kan
2020-03-22 Gud är en Gud som helar
2020-02-16 Sång, predikan o vittnesbörd. Fredrik Marklund med team från Hortlax.
2019-05-12
Predikan av EFK:s direktor
Ingemar Forss
2 Kor. 4:1-18  Lyssna >>>

2017-09-10 ISRAELDAG
med Bengt Berggren
Jubelåret  >>>
Konsekvensanalys >>>
Christian B. Kanda
2017-05-27 Jesus Herrarnas Herre, Konungarnas konung!
2017-05-28 Jesus sa: Jag skall dra alla människor till mej..
Nadia
2017-03-26 Församlingen,
nåden och förlåtelse...