Utdrag från Antons predikan
:

Ett missionellt liv!


Mission kan inte bara reduceras till att vara en aktivitet som pågår långt borta, som utförs av några specifikt utvalda människor. Mission kan inte bara reduceras till en liten del av vad församlingen
håller på med som då ett missionråd är ansvarig för.
Mission kan aldrig bara bli en av många olika saker.
Mission är nämligen hela poängen med kyrkan med församlingen.
Alla är inte kallade till andra länder, men alla är vi kallade till att leva missionellt.
...
..alla dom gränser som dom gudfruktiga hade dragit, hur långt Guds förlåtelse och nåd kunde räcka ignoreras av Jesus. Jesus han korsar gränser och han möter alla människor där dom befinner sig,
var dom än är. Det är ju tack vare den kärleken som vi sitter här idag. Vi har fått del av det här,
och när vi då har tagit emot hans kärlek så vill han utrusta oss till att bli en del av hans mission i den här världen; som Fadern sänt mej så sänder jag er. Han vill älska den här världen genom sin kropp som är församlingen. Församlingen är nämligen den enda organisation i hela världen som inte är till för sina medlemmar utan för världens skull.

Och för att hitta dom här gränserna som behöver överskridas, behöver vi inte åka till andra länder - det är bra att vi gör det och det skall vi fortsätt med det ingår också - men det är inte bara geografiska gränser. Det finns sociala gränser det finns ekonomiska gränser, det finns politiska åsiktsmässiga gränser, och som ni är ett bevis på här i Älvsbyn, så finns det också etniska gränser innom våra egna samhällen idag.

Och det här är nåt helt fantastiska att se er här idag - från alla dessa olika nationer och språk - de här är en förebild för hela Sverige, hela Sveriges kristenhet.

Dom här gränserna som finns är Guds församling kallade att radera ut.

"Någon sa så här: det är inte Guds församling som har en mission utan det är Guds Mission som har en församling." och det är en väldig skillnad.

Ett exempel på det här gränsöverskridande missionella livet som vi kan finna i bibeln de är ju Paulus.
I Apostlagärningarna så kan vi ju följa hans liv och vi kan läsa om hur mötet med Kristus fullkommligt förvandlar honom och ger honom en ny identitet, en ny mening med sitt liv - han får en ny inriktning - och han om nån överskred gränser för evangeliet och han pesonifierar det missionella livsperspektivet som
jag skulle vilja dela med er. Och jag tror att alla vi som kallar oss kristna behöver erövra de här. ........