Vad är det vi sysslar med i Korskyrkan och i andra kyrkor?

Ja allt kretsar kring en bok som kallas Bibeln
och vi tror på den.
Den talar om att det finns en Gud som har skapat himmel och jord och som har ett syfte med sin skapelse, och att det är människan som är i centrum. De är inte bara en slump att vi är här.
Och vi har fått ett uppdrag att berätta om vad den säger till oss.

Den säger att Människan är skapad till Guds avbild för att leva i lydnad som Guds barn. Men vi har fått en fri vilja, och valet ligger i våra händer/vi får själv bestämma hur vi vill ha det, om vi vill lyda honom.

Så vårt huvuduppdrag som kristna är att predika evangelium, som är ett positivt budskap/ett glatt budskap: Om att det finns en räddning tillbaka till Guds plan med människan, och de här är några grundläggande steg.

  • För de första = Alla behöver frälsning! Alla behöver räddas. Mänskligheten kan man säga har blivit lurad och gått vilse, och därefter fångad, stulen ifrån den rätta ägaren av en tjuv. 

  • Jesaja säger: vi gick alla vilse som får!

  • Och Paulus säger "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud."

  • Och vi vet att Syndens lön är döden!

  • Så det behövdes ett ingripande/ett fritagande/det krävdes en lösesumma. Mänskligheten klarar inte det själv.

  • Och Goda gärningar räcker inte!! Ingen blir rättfärdig av laggärningar.

Gal. 3:10 Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.* 11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.* 12 Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. (Vem kan hålla lagens föreskrifter?? Ingen! klarar av det) Men tack och lov, fortsättningen lyder...

* 13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.* 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Jesus säger själv i Johannes 14:6 "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Finns det någon annan väg till Fadern/Gud själv?? Nej!!! och åter nej!!

Vad behöver du göra som inte tror på Jesus? Ångra dej, tro och ta emot!! Vad väljer du?

Den som inte tagit emot Jesus Kristus driver omkring på syndens hav som en båt utan åror eller eller som på ett isflak på väg mot den stupande forsen. (där finns ingen frihet) ..........

(Utdrag från Ivans predikan 2011-08-14)