Kyrkorna i Älvsbyn
gick i procession med ett kors och påminndes om Jesu väg till avrättningsplatsen Golgata.
Vid de olika stationerna lästes, bads
och sjöngs utifrån nedanstående ämnen.
1. Jesus tar korset på. 2. Jesus faller.
3. Simon från Kyrene hjälper
Jesus bära korset.
4. Jesus talar till Jerusalems kvinnor.
5. Jesus blir avklädd och korsfäst.
6. Jesus dör på korset.
7. Jesus tas ner från korset.

Vårblommorna efter vägen vittnade om livet!


Vandringen avslutades inne i Korskyrkan.
Foto. Elsa Lundberg