Dagledigträff med dryga 30 -talet besökare.
Ulla Gustavsson som varit missionär i Tanzania 18 år
-här med Tanzanias flagga -
berättade om landet, kulturen och människorna.

Berättade om Juma som led av epelepsi och fallit i elden som liten
när han var ensam hemma och blivit svårt brännskadad.
Tack vare Ullas kontakter och engagemang fick han läkarvård och överlevde.
Idag är Juma vuxen och gift och har tre barn.
Ulla har fortfarande kontakt med honom.