Kennert och Britten Thoresen - tidigare pastorspar i Korskyrkan Älvsbyn, valde att lägga en semestervecka i Älvsbyn
vilket gladde församlingen.
Var verksamma i Älvsbyn
åren 1978-1981
- Då som nybildad familj
   med små barn -
Britten berättade om upplevelser under sommaren, bl.a. från en predikan på Torp
om supportrarna som stämde upp en sång "Ni är inte ensamma" då laget var i underläge som gjorde att matchen vände till seger. Predikan berörde och Britten berättade "det blev så klart för mej! Nää jag ska inte vara publik, jag skall inte resa mig och gå, jag skall inte dra in mitt offer i församlingen därför att jag tycker att pastor och församlingsledning inte levererar det jag vill ha. Jag skall vara en Support, jag skall stå bakom min pastor och min församlingsledning, jag skall sträcka mina händer och välsigna dom och säga "ni är inte ensamma vi finns här." Jag vill vara med och stödja de här verket, jag vill finnas med att driva det här verket till seger. Vi skall vända de här!
Fragment från Kennerts predikan:
(med utgångspunkt från Uppenbarelseboken 4 och 5)
Johannes den lärjunge som Jesus älskade sitter fängslad på den karga medelhavsön Patmos, han sitter där en gammal predikant en gammal kyrkobyggare som hade upplevt mycke. ..man förstår att han hade stor oro för sina medkristna, hur skall det gå för dom. Vad ligger i framtiden för Guds folk? De är då det står att Herren låter honom komma i anden på Herrens dag.

Hör ni det är inte bara gamla apostlar och profeter som behöver komma i anden, de behöver du också. Du vet väl om att du har tillgång till en inre källa som inte bara ger vatten ett gott år, utan även upp i åldern så går det ann att komma i anden, där den inre källan flödar och ger liv.

................Johannes skriver dom olika breven till församlingarna.. reflekterar.. kunde jag ha gjort något annat något annorlunda, ja där kunde Uppenbarelseboken ha slutat, med en gammal man som sitter och grämer sig över att den där stora visionen han fick en gång i Palestina när han följde mästaren som en sjuttonåring, han kunde ha grämt sig över att det blev nog förspillt alltsammans.
Men de är då - mitt i det - som han kommer i anden och vad får han se? Jo en dörr står öppen - halleluja - en dörr står öppen. Det finns en framtid, och Johannes upplever å han vederfar liksom att hela himelen visar sig vara engagerad i detta att föra fram de här budskapet till dom som är där nere - till den jordiska kämpande skaran - så vill himlen förmedla en jublande/en hisnande framtidsbild.

Johannes får se - mitt i sin mörka verklighetsbild - en öppen dörr i himmelen!
..vi söker efter väga fram och tillbaks som Guds folk  ... jag tror att det viktigaste för Guds folk, det är att få se var den verkliga öppningen finns. Den finns inte i om vi  gör på det ena eller andra sättet....
 .. de avgörande är att vi fått se himmelens öppna dörr.

Jesus säger en gång till sina lärjungar: "Lyft blicken och se på fälten"...
De handlar om att se att en dörr står öppen för er. Lyft blicken så ser du. Har du sett himlens öppna dörr över ditt liv? Har vi sett dom öppningar som finns uppåt?

...dom dörrarna förblir öppna när alla andra dörrar stängs. När våra krafter tar slut, när vi går i väggen, när vår kropp säger nej och fått nog, då skall du veta  det finns en dörr som aldrig stängs. .....

... Du äger också en öppen dörr!