- Gudstjänst av och med ungdomarna -
 Det blev ett starkt möte med utmaningar och förmaningar.
Diane predikade med utgångspunkt från Jeremia 1:5. "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig,
och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."

Micka var mötesledare
och inledde med att läsa från Kolosserbrevet. 3:1-
" Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud..  .Döda därför era begär som hör jorden till: ."

Diane sa vidare: "Hela himlen förväntar sig att du skall göra något bra av ditt liv.."  och  .. Du är orginal!
Ef.2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Gud har planer för dej! och goda planer!
Det som är bedrövligt är att vi människor följer efter vad som helst. Men jag säger: förfölj din Gud! (följ efter)
.så kommer resten att fixa sig!!

Florentin från Boden predikade med inlevelse

Glad sång här tillsammans med gästande ungdomar.
..talade om att han fick undervisning i Guds ord av en svensk missionär som kom till Afrika och han kommer inte att glömma vad han fått lära sig. Gud välsigne honom!
Våran Gud han har makt och han är en Gud som hör och som pratar.
Från 1Kungaboken 13:11-24 talade han om vikten att
hålla fast vid vad Gud har sagt och inte vara upprorisk
mot Gud. Gud som har skapat människan vill att hon skall gå på (Guds väg) en rak väg och inte gå åt sidan. Om man avviker från det han sagt då har man gått åt sidan och
Gud kan inte sammarbeta med dej  - för att du blev en rebell, du gick din egen väg. Men om du lyssnar på honom och gör vad han säger då är Gud med dig!....