VÄRLDSBÖNDAGEN
Ekumenisk Gudstjänst i Älvsbyn
..detta år på Korskyrkan

Här är det några av de kvinnor från Älvsbyns olika kyrkor som
tillsammans genomförde programmet.


Chile: "Hur många bröd har du?"
- var temat.

Sången ”Jag vill tacka livet som gett mig så mycket” av den chilenska poeten Violeta Parra ingick i 2011 års världsböndagsgudstjänst som firas fredagen den 4 mars på mer än 400 orter i Sverige och i mer än 170 länder utöver vår värld.


Programmet har skrivits av kvinnor i Chile och har temat
”Hur många bröd har du?” utifrån bibeltexter i 1 Konungaboken 17
och Markus 5.

Temat blev mer aktuellt för de chilenska kvinnorna än de själva hade kunnat ana, när Chile drabbades av en kraftig jordbävning
den 27 februari 2010, men de uppmanar oss ändå att
”tacka livet som gav oss så mycket”,
De utmanar alla att fundera över
hur vi använder och vårdar de gåvor Gud gett.


Insamlingen vid gudstjänsten gick till utbildningsstipendier
för unga kvinnor i utvecklings-länderna.