Så här sa Jesus:
 "Gå ut i hela världen och predika evangelium
 för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt
 skall bli frälst, men den som inte tror skall bli
 fördömd.    (Markus 16:15-16)


 
 Barnen följde intresserat dopakten.

   <<< åter startsidan