2012-12-16
En fin dag att minnas.
Först fick vi hälsa Christine välkommen
som medlem och sedan fick vi döpa
Johan till Kristus. Christine lärde känna
Jesus för tre år sedan, och Johan ännu
kortare tid.
Det blev första dopförättningen efter branden 2011. Vi är så tacksamma till Gud och önskar
att dom tillsammans med oss i församlingen
skall få bli allt starkare i Kristus och få
vara användbara redskap i Guds hand.