Mats och Carina Karlsson avtackade efter att Mats
avlutat sin tjänst i Filadelfia Älvsbyn.


Här avtackas Mats med sin fru Carina av Filadelfias ordförande Stig Söderström för den tid som dom har arbetat i Älvsbyn. Korskyrkan tackade också Mats och Carina för den tid som de fått samarbeta och överlämnade en blombukett. Även EFS genom
Åke Lundgren framförde sitt tack och önskade Guds välsignelse.

Mats visade i inledningen bl.a. en bild från Indienresan där insamlingen från Älvsbyn till den relativt nystartade församlingens lokal gjort det möjligt att byta ut jordgolvet till ett riktigt fint golv och med målade väggar.
Sedan predikade Mats kraftfullt om skillnaden mellan Guds församling och en vanlig förening som är den Helige Ande, och vikten av att lära sig lyssna till Andens röst,
och att det profetiska måste finnas i församlingen.
Mats och Carina sjöng också som dom alltid brukar göra -underbart.  Tack!