Jesus är uppstånden, han lever!
Påskens ekumeniska samlingar avslutades i en välfylld Filadelfiakyrka med sång av kyrkokören under ledning av Kerstin Hansson, mötesledare
var Reinhold Engman. För predikan svarade
Malte Sandberg som talade om att bibeln är
trovärdig, att Jesus lever. Underströk det genom
att berätta om egna erfarenheter och om alla de
vittnen som var med då det hände och står
omskrivet i bibeln.
De mindre barnen fick sin undervisning samtidigt i Söndagsskolan genom Ingegerd Johansson, tack!