- Gudstjänst av och med ungdomarna -
Ett fantastiskt och väl genomfört program. (Nedan ett axplock och en fri tolkning av mötet)
I en välfylld kyrka fick mötesbesökarna vara med om ett gediget program, noga planerat av en stor grupp ungdomar.
Utan manus och med stor inlevelse spelades ett drama upp där temat rörde sig om behovet av omvändelse till Gud.
Polonia - en ung kristen tjej från landet - hade mist sina föräldrar och blev adopterad av en familj som inte kände Gud
och dom levde ett helt annorlunda liv i utsvävningar. Polonia blev hånad för att hon trodde på Gud men hon lyckades övertala
sina nya kompisar till att följa på en ungdomskonferens där pastor Gohou predikade Guds ord och något hände med
ungdomarna som följde med,  pastorn fick be för dom och deras liv blev helt förvandlat.

Alla fick vi en grundlig undervisning av pastorn om nödvändigheten att vända om till Gud, bort från syndens gärningar
och bli fylld av den helige Ande och få börja ledas av Anden och börja bära "Andens frukt". 
Den unga pastor Gohou predikade så alla församlade blev berörda och många känner förnyat hopp inför framtiden.
Tack Gud för ungdomarna!!


Mötesledare och presentatör. - Pastor "Gohou"  med en del av konferensdeltagarna i bakgrunden. - Evangeliet i rapptappning.
   
  En fantastisk duktig sånggrupp från Råneå
medverkade med sång och musik.
Här en del av de ungdomar som medverkade.

Alla bjöds efter gudstjänsten på fika och med fikabröd som ungdomarna själva bakat. TACK!

<<< åter till startsidan
(foto E. Lundberg)