En salig dopgudstjänst då en av ungdomarna döptes.


Lord I Lift Your Name On High  "Herre jag lyfter ditt namn högt!"  Sjöng ungdomarna?

Amina sjöng om blodet som aldrig mister sin kraft.

Christer talade om bl.a. att gå ut med vittnesbördet, vara frimodig.


Elisabeth berättar om sitt beslut att följa Jesus..

..och låta döpa sig.

"på din egen bekännelse om tro..  döper jag i Fadern,
Sonen och den helige Andes namn Amen.


Glädjen efter dopen hade ingen gräns!!
Den helige Ande var märkbart närvarande.Foto: Thomas Marklund