Bönedagar i Korskyrkan Älvsbyn tillsammans med vänner från Pings- och EFK församlingar i norr.
Två dagar med bön- förbön, tacksägelse och bibelstudier som avslutades med brödsbrytelse. Tänk att få be för och välsigna platser och människor!

Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig." Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. 1 Kor 11