Kyrkorna i Älvsbyn gjorde även detta år en gemensam Korsvägsvandring.
Efter Långfredagens Gudstjänst i Älvsby Kyrka med predikan av
Yvonne Nordqvist och sång av kyrkokören samlades så deltagarna
utanför kyrkan för att genomföra den planerade korsvägsvandringen.
Vi olika "stationer" lästes bibelord och sjöngs sånger.

Station 1. Jesus tar korset på sig.  2. Jesus faller.
3. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.
4. Jesus talar till Jerusalems kvinnor och barn.
5. Jesus blir avklädd och korsfäst.  6. Jesus dör på korset.
7. Jesus tas ner från korset. Jesus läggs i graven.

Avslutningen var inne i EFS kyrkan där psalmer sjöngs och under
orgelmusik gavs tillfälle för tyst bön. Margot och Sture Lundström
sjöng sången av Pelle Karlsson: "Korset där Jesus gav sitt liv"

Läs om vad som hände med Jesus i Bibeln. T.ex. Evangeliet enligt Markus Kap. 15.