Dophögtid!
Två unga killar som beslutat sig för att följa Jesus
Det var klara besked från deras sida när Christer - som förrättade dopet - frågade varför vill ni döpa er?
Svaret blev tydligt:  för att visa att jag vill följa Jesus.
Det blev starka upplevelser av Guds närvaro.
Gud reser upp en ny generation av brinnande ungdomar. Tack Jesus!!