Under sommaren har flera ungdomar
sommarjobbat  på Korskyrkan med
olika göromål, bl.a. med Café.

Ungdomarna har bakat olika sorters "gofika"
som har sålts till cafégästerna.
Dom har också hållit rent i lokalerna,
klippt gräs och hållit snyggt utomhus,
ansvarat för ordningen i ungdomsvåningen,
som varit öppen. Tack för er insats!

(tyvärr blev inte alla som jobbat fotograferade)

             Här en vy från uteplatsen som tillskapats. Här några glada Cafégäster!