Lennart Andersson från Bankeryd besökte Korskyrkan och informerade om ICBI- distansbibelskola på missionsfälten.

ICBI är en del av svensk pingstmission här hemma men jobbar ute i missionsländerna brett med olika kyrkor. Vårt uppdrag är att träna blivande församlingsledare att undervisa i Guds Ord. I många länder går Guds rike fram med stor kraft och behovet att följa upp med undervisning är stort.

Husförsamlingar

Just nu ökar kraftigt antalet kristna i världen. Husförsamlingar och smågruppsförsamlingar uppstår spontant när nya kristna samlas runt sin tro. Ibland är deras kunskap om Bibeln mycket ytlig. De är som den växt som Jesus beskriver i sitt liknelsetal i Matteus 13:1-23. I första hand är Distansbibelskolan ICBI en hjälp för många sådana ledare som på gräsrotsnivå leder andra vidare på trons väg.

Läs mer på deras egen hemsida
http://www.icbi.org/