Dopet är en gåva från Gud och människans svar på Guds kallelse.
Genom tron och dopet blir vi räddade till ett nytt liv, vi blir förenade med Kristus, i hans död och uppståndelse,
och får ta emot den heliga Anden. I dopet överlämnar vi oss till Gud, och blir en del av Kristi församling.
I den gemenskap Gud skapar genom dopet bryts sociala skillnader ner och uppdelningar suddas ut.
Alla är vi ett i Jesus Kristus.


Vill du döpas in i Kristus för att leva med honom i ett nytt liv,

..och dela församlingens gemenskap och uppgift?  Svaret var JA! 

 "Jag döper dig till Kristus i Fadern, Sonen och den helige Andens namn!"

"Tasmin gereftam dar pejars ravam!!"

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes
från de döda genom Faderns
härlighet.


För om vi är förenade med honom i en död som hans
skall vi också vara det genom en uppståndelse som hans!
                                                                            (Rom. 6)

Här är det förbön för de döpta ungdomarna!

Efter dopet var det nattvardsfirande!
Foto: Homayon