Marianne Andersson, Vidsel predikade kraftfullt och uppmuntrande
om att använda den tro vi fått! Använd det du har. Med frågan:
"Var är din tro?" Robert visade bilder från resan till Honduras
och talade om olika traditioner men att vi är alla syskon.
Emelie och Emanuel Linder - som arbetade i bl.a. Korskyrkan vid tillfället då den brann - berättade om upplevelsen och om tiden
efteråt, om prövningar och ångest. Berättade om helande och styrka som blev slutresultatet. Att Gud alltid är med!(arkivbild)