Ni är jordens salt och värdens ljus!
Tomas predikade om att vi som följer Jesus är kallade för att rädda världen,
att vi skall låta vårt ljus lysa och inte gömma det.
Vi är kallade till välsignelse!

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.
 
Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan , utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. Matt 5:13-16


DOPHÖGTID! Här döps Carina till Kristus!
Dopets stora betydelse hör samman med Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Det som hände med Jesus Kristus – hans död och uppståndelse – händer med den som blir döpt. Man blir döpt in i Kristus och får föreningen med Kristus
och
hans församling som gåva.

<<< åter startsida