Välkomstmöte och pastorsinstallation

Glädje att få välkomna ny pastor

Tomas Dahnson avskiljdes till ungdomspastor och hälsades välkommen tillsammans med sin fru Emma till Älvsbyn och Korskyrkan. Dom kommer närmast från Eskilstuna där dom har varit engagerade i en pionjärförsamling. Tomas kommer att jobba med ungdomsarbetet och med predikan. Ungdomskören och sångarna sjöng i Gudstjänsten och Tomas predikade utifrån Matteus 1 om kopplingen bakåt till gamla testamentet och om profetiorna som vi ser uppfylls.Församlingens pastor Ivan Lundberg
håller
här i pastorsavskiljningen

Efter frågorna, förbön över vår nya Ungdomspastor Tomas Dahnson
2016-03-06