"Beautiful Africa: A New Generation”

Barnkören Watoto från Watoto Church i Kampala i Uganda besökte
Korskyrkan i Älvsbyn som en av många platser i Sverige som fått besök.


B
arnkören från Watoto har seden 1994 rest över stora delar av världen som ambassadörer för de miljoner av barn i Afrika som har blivit föräldralösa på grund av hiv/aids, krig eller fattigdom. 
Vart och ett av barnen i kören har mist en eller båda av föräldrarna men bor i dag i en Watoto barnby där de får omsorg, utbildning och får växa upp i en familj med ny mor och nya syskon. Den familjen får barnen ha sin tillhörighet till resten av livet. I dag bor det över 2 800 barn i Watotos barnbyar.

- De bjöd på en helt underbar konsert som förmedlade hopp och tro och barnen delade med sig om vad Jesus fått betyda i deras liv genom sång, dans och vittnesbörd.Se klipp på Korskyrkans YouTube-kanal

  Kolla in Watotos hemsida