En helig stund med barnvälsignelse. Välsignade familjer!
 "Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem." Mark.10:13

<<< åter startsida