Skolgatan 29
  942 31 ÄLVSBYN 

  
  e-post: post(snabela)
  korskyrkanalvsbyn.se

STARTSIDA PROGRAM BARN-UNGDOM OM OSS ARKIV


Pastor/föreståndare:
Tomas Dahnson
Tel. 073-030 31 61
Pastor:
Ivan Lundberg
070-365 53 55

e-post: tomas (snabela) korskyrkanalvsbyn.se

Församlingens styrelse
.. som utgör församlingens ledning
består av:
..........
Ordförande:
Ivan Lundberg
Tel. 070-365 53 55
..........
Vice Ordförande:
Richard Buzima
..........
Övriga ledamöter:

Elisabet Berggren
..........
Ingegerd Johansson
..........
Karin Gustafsson
..........
Tsegay Zeray
..........
 Adjungerad:
..........
Kassör:
Bengt Johansson
Tel. 0929-52033
..........
Tomas Dahnson
..........

Notis från P-T som var infört 1933


Historik över församlingen!
År 1934 Började protokoll föras i Älvsbygruppen
tillhörande Piteå Baptistförsamling och 1937 begärde
18 medlemmar utträde ur Piteå Baptistförsamling
för att bilda egen församling.

Vid ett församlingsmöte beslutades med ett kraftigt ja,
att köpa
kapelltomt, samt att församlingens namn
skulle vara Älvsby
Baptistförsamling. 

Församlingsbildandet skedde den 6 juli 1937. 
Församlingens första hem var i en liten
förhyrd stuga vid
Bäckgatan 4, kallad "Smyrna"

Maj 1938 beslutade församlingen att säga upp
sin lokal samt att man skulle hyra in sig
i Godtemplarlokalen
vid behov,
fram till den egna lokalen var färdig.
Samma år
1938 påbörjades kapellbygget.

Mars 1939 uthyrdes kapellet till fält-tjänstgöringen,
församlingen fick 10,- dygn för hyran.

Kapellet/kyrkan kom att heta EBENESER,
Nu heter både
församlingen och kyrkan "KORSKYRKAN".
(kyrka betyder ju också församling)
2010 upphörde Betaniaförsamlingen Brännberg/Laduberg att vara
en egen församling och blev då en del i Korskyrkan Älvsbyn.

2011-09-16 Brann kyrkan.
Återrenoverades under 2011-2012
Verksamheten flyttades tillbaka 2012-12-01
Utbyggnad på 65 m² i två plan byggdes och
2013-01-20 blev allt officiellt invigt med en fullsatt kyrka.


Församlingen har cirka 50 medlemmar.
En del medlemmar bor på annan ort.


Korskyrkan är medlem av distriktsorganisationen
Kristen Samverkan Nord
  och del av Evangeliska Frikyrkan
som församling är Korskyrkan helt fristående med eget ansvar.