Du vet väl om att du är värdefull!
..att du är viktig här och nu!
..att du är älskad för din egen skull!
..för ingen annan är som du!

Den glada hälsningen – Evangeliet!
Att fråga människor vad de tror att det innebär att vara kristen, är intressant. Ofta får man alla möjliga olika svar: "Man är snäll och ärlig", "man går i kyrkan", "man sjunger sånger ur gamla sångböcker", "man svär inte".
En del av dessa saker är självklart bra och riktigt, men ingenting prickar själva kärnan. Frågan står kvar: Varför kristen?
Det står något i Johannesevangeliet kapitel 3 och vers 16, som du kanske känner till redan. Att Gud älskade världen så mycket att Han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på Honom inte skulle gå under, utan ha ett evigt liv.
Skapad för evigt liv
Men vad innebär då "evigt liv"? I bibelns bemärkelse betyder det inte bara att man existerar i evighet. Att få "liv" betyder också att man hittar hem, att man förstår vad livet handlar om och att man kommer in i det som är ens syfte. Som en glödlampa som legat på hyllan i städskrubben i månader, men som slutligen plockas fram, skruvas in i ett armatur och börjar att lysa. Tidigare existerade den. Nu har den börjat göra det som den var tillverkad för att göra.
Och vad vi är tillverkade för att göra står i samma evangelium, kapitel 17 och vers 3. Här berättar Jesus, Guds Son, klart och tydligt vad "evigt liv" är för något: "Och detta är evigt liv", säger han, "att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den som Du har sänt, Jesus Kristus".
Gud har skapat dig för att du ska känna Honom, och för att Han ska känna dig. För att just du och just Han ska ha en härlig, nära och unik gemenskap med varandra, gå igenom varenda dag av det här livet tillsammans och finnas hos varandra i evighet efter det att ditt liv på jorden har tagit slut.
Regler gör dig inte kristen
Det är det som skiljer den kristna tron från alla religioner som finns i den här världen. Andra röster säger "Lyd!", "Offra!", "Passa dig noga!". Jesus säger "Kom till mig - jag vill lära känna dig och vill att du ska lära känna mig". Livet med Honom är inte religion - utan en relation.
För att den relationen mellan dig och Gud skulle bli möjlig, var det en sak som måste röjas ur vägen. Något som kom in i skapelsen efter det att Gud hade gjort allt gott och fullkomligt. Detta kallas i Bibeln för "synd". Jesaja's bok beskriver hur människan gick bort ifrån den Gud som skapat henne och älskar henne: Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg" (Jesaja 53:6)
Människan utnämnde sig själv som tillräcklig, och har i alla tider menat att hon kan bygga upp ett rättvist, gott och meningsfullt liv och samhälle, utan den Gud som skapat henne. Trots det är historien en lång rad av misslyckanden. Problemet, som bibeln talar om, är synden. Det faktum att människan har brutit mot Guds lag och är skild ifrån Honom. "Syndens lön (=konsekvens) är döden", säger Romarbrevet 6:23.
Gud löste problemet
De goda nyheterna är att Gud själv valde att ta straffet för dig och mig. Hans Son Jesus Kristus kom till jorden för ca 2 000 år sedan, och visade under tre år genom att predika glädje, bota alla sjuka och sträcka sig ut till de mest utsatta, att Gud är rakt igenom god och kärleksfull.
Men det viktigaste han gjorde - den viktigaste enskilda händelsen i världshistorien - var att han dog för alla de synder som skiljde människan från Gud. Han tog syndens straff - gick in i dödscellen - för att vi skulle kunna gå fria, och komma tillbaka till den Gud som vi hör hemma hos. Men Jesus blev inte kvar i döden utan uppstod och lever idag!
Ingen kan förtjäna det som Han gjorde. Ingen kan med hjälp av goda gärningar, religion eller något annat, återställa sin relation med Gud.
Valet är ditt
Det finns bara en väg till Honom, och det är att komma till Jesus som dog i ditt ställe. "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig", säger Jesus i Johannesevangeliets 14:e kapitel och sjätte vers. Bara genom att tro på Honom, och tro på att det Han gjorde var för vår skull, kan synd tvättas bort och vägen till Gud öppnas.
Du väljer fortfarande. Du bestämmer. För det är ditt liv.
Men om du vill komma till Gud, och ta det första steget mot honom, kan du be den här bönen. Om du gör det, och menar vad du säger, blir du "frälst", vilket betyder "räddad". Räddad från ett liv utan Gud här på jorden, och räddad ifrån evig skilsmässa från Gud efter döden.
Du kan till exempel be så här:
"Jesus, jag kommer till dig idag. Jag vet att jag har syndat, och jag ber att du ska förlåta mig alla fel jag har gjort. Jesus, jag tror att du dog för just min skull. Jag tror att du älskade mig nog mycket för att ta mina synder, så att jag skulle kunna komma till Gud. Jag vänder mig till dig, och lägger mitt liv i dina händer från den här stunden. Jesus, du är min Herre, och från den här stunden vet jag att jag är Guds barn. Amen."